Mesleki eğitimde özel sektörün rolü artırılacak

AA

12. Kalkınma Planı’ndan (2024-2028) derlenen bilgiye göre, imalat sanayisinde, başta öncelikli sektörler olmak üzere tüm alanlarda, yeşil ve dijital dönüşüm ekseninde rekabet gücünün ve verimliliğin artırılması, yüksek katma değerli üretim yapısına geçilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, sürdürülebilir üretim ve yeşil dönüşüm teknolojilerinin benimsenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için AR-GE faaliyetleri ve teknoloji transferi desteklenecek.

Organize sanayi bölgelerinde (OSB), endüstri bölgelerinde (EB) ve küçük sanayi sitelerinde (KSS) ortak kullanıma yönelik yeşil dönüşüm projeleri tasarlanacak, yeşil OSB ve EB’ler yaygınlaştırılacak. Karbon ve su ayak izi hesaplama ve doğrulamasında standartlaştırılmış ulusal uygulamalar geliştirilecek.

KOBİ’ler büyük ölçekli firmalar etrafında kümelenecek

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde (KOBİ) yaygın olarak ihtiyaç duyulan dijitalleşme uygulamaları, merkezi bir altyapı ve destekleyici yazılım araçlarıyla karşılanacak. Ayrıca KOBİ’lerin büyük ölçekli firmalar etrafında kümelenmeleri teşvik edilecek.

Yeşil dönüşüm kapsamında başta hidrojen değer zinciri içindeki üretim, depolama, taşıma ve sanayide kullanım süreçleriyle ilgili olarak bileşen, ekipman ve sistemlerin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi desteklenecek.

Mesleki eğitimde kamu-özel sektör işbirliği artacak

Mesleki eğitimde kamu-özel sektör işbirliğinin artırılması, ve meslek yüksekokullarının yönetiminde özel sektörün daha etkin rol alması sağlanacak.

Mevcut iş gücü becerilerinin geliştirilmesi desteklenecek, iş gücünde yer almayanların sanayinin ihtiyaç duyduğu becerilerle donatılması kamu-özel işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Sanayinin yeşil dönüşümü konusunda kamu ve özel sektörün kurumsal kapasitesi geliştirilecek.

OSB’lerdeki yatırımcılara destek vurgusu

Verimlilik artışı amacıyla kurulan “model fabrika”ların bölgesel bazda ve dijital dönüşüme yeni hizmetler verecek şekilde tasarlanmasına zemin hazırlanacak.

5G ve sağlayacağı yeni nesil teknolojilerin gelişimi için gereken altyapı oluşturulacak ve bu teknolojilerin imalat sanayisinde kullanılması için uygun ortam hazırlanacak.

Ürün bazlı çalışmalar yapılarak ara malı, stratejik ürün ve teknolojiler için yatırım yol haritaları hazırlanacak. OSB’lerdeki yatırımcılara, kiralanabilir arazi ve hazır fabrika binası imkanlarının sağlanması için çalışmalar yürütülecek.

Türkiye Varlık Fonu ve özel sektör tarafından gübre ve petrokimya başta olmak üzere sanayinin ihtiyaç duyduğu yeni yatırımlar hayata geçirilecek.

Deprem başta olmak üzere afetlere karşı dirençli sanayi bölge ve tesisleri oluşturulacak, mevcut bölge ve tesislerde dirençliliğin artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecek.

İmalat sanayi lojistiğinde, demir yolu yük taşımacılığının payı artırılacak, üretim yerleri ile limanlar ve lojistik merkezler arasında iltisak hatlarının kurulması sağlanacak.

Türk Standardları Enstitüsü tarafından verilen sertifika ve belgelerin, diğer ülkeler ve bölgelerde de geçerli olabilmesini sağlayacak girişimlere ve çalışmalara devam edilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx