Aslında Bilincimizi Kandırdığımız ”Plasebo Etkisi” Hayatımızı Mahvedebilir: Peki Ama Niye?

Aslında bu; inanç, umut, beklentinin fiziksel ve psikolojik etkilerinin mükemmel bir örneği. Plasebo etkisi, bir nevi zihnin bedeni iyileştirme kabiliyetinin kanıtı olarak karşımıza çıkıyor.

Klinik araştırmalarda bir kontrol mekanizması olarak kullanılan plasebo etkisinin gücü aslında sadece laboratuvar ortamında değil hayatın birçok alanında kendini gösteriyor. Geniş bir yelpazede inanç ve beklentilerimizin bizi nasıl etkilediği konusunda etki yaratan “Plasebo etkisi nedir, örnekleri nelerdir?” konusuna yakından bakarken plasebo zararlarını da ele alalım.

Plasebo etkisi nedir?

Plasebo etkisini anlamak, insan zihninin ve bedeninin birlikte nasıl çalıştığını anlamakla başlıyor. Zihnimiz, düşündüğümüzden çok daha güçlü ve bedenimiz üzerinde doğrudan etkilere sahip. Bu etkileşim de bazen “zihin-beden bağlantısı” olarak adlandırılıyor ve plasebo etkisi, bu bağlantının en net örneklerinden biri oluyor.

Bir plasebo, genellikle bir hap, enjeksiyon ya da bazen de sahte bir tedavi şeklinde olabiliyor ve aktif bir terapötik etken içermiyor. Ancak hastalar, bu plaseboyu gerçek bir tedavi olarak algıladıklarında, çoğu zaman gerçek tedavi almış gibi iyileşme belirtileri gösteriyor. Peki, bu nasıl mümkün?

Beyin kimyası ve inanç

Plasebo etkisinin arkasında yatan bilim, beynimizin kimyasal yapısını ve bu yapının duygu, düşünce ve inançlarımız tarafından nasıl etkilenebileceğini incelemekle başlıyor. Araştırmalar, plasebo alındığında, beyindeki ağrıyı ve sıkıntıyı azaltan kimyasalların (endorfinler gibi) salgılandığını göstermiş. Yani, bir nevi, beynimiz “iyi hissetme” moduna geçiyor ve bu da fiziksel iyileşmeye yol açıyor.

Plasebo etkisi, büyük ölçüde beklentilere dayanıyor.

Bir kişi bir tedavinin işe yarayacağını gerçekten inandığında, bu inanç beyne “iyileşme” sinyalleri gönderiyor. Bu da tedaviye olan inancın, aslında tedavinin kendisi kadar önemli olabileceği anlamına geliyor. Beyin, pozitif beklentiyi gerçekleştirmek için âdeta bir yol buluyor ve bu da somut fiziksel iyileşmelere yol açabiliyor.

Tedaviyi alan kişinin çevresindeki ipuçları da önemli bir rol oynuyor.

Doktorun güven veren tavrı, tedavi ortamının rahatlatıcı olması gibi faktörler, iyileşme sürecini destekleyen pozitif bir ortam yaratıyor. Bağlamsal ipuçları, kişinin tedaviye olan inancını güçlendiriyor ve plasebo etkisinin etkisini artırıyor.

Plasebo etkisi örnekleri olarak, psikolojinin fizyolojiyi nasıl etkileyebileceği somut olarak verilebilir. Pozitif düşünce ve inançların, beyin yoluyla bedensel fonksiyonları iyileştirebileceğini gösteriyor. Etkileşim, stresin beden üzerindeki olumsuz etkilerinin tersine bir durum ve bize zihin-beden bağlantısının gücünü gösteriyor.

Plasebonun kökleri, tıbbın en eski uygulamalarına kadar uzanıyor.

Plasebo etkisi, bilim dünyasında yüzyıllardır bilinse de bilinçli olarak incelenmesi ve tanımlanması 20. yüzyılın ortalarına kadar gerçekleşmemiş. Eski zamanlarda, doktorların ve şifacıların, bilinçli olmasalar da plasebo etkisinden yararlandıkları düşünülmekte. Bu da hastalarına umut vermek ve iyileşme sürecini zihinsel olarak desteklemek için yapılan ritüeller ve tedaviler aracılığıyla olmuş.

Plasebo etkisi terimi, 1955 yılında Henry K. Beecher tarafından yapılan bir çalışmayla popüler hâle geldi. Beecher, plasebo tedavilerinin bazı durumlarda gerçek tedaviler kadar etkili olabileceğini öne sürdüğü bir makale yayımladı ancak yeniden analizde herhangi bir plasebo etkisi olduğuna dair kanıt bulamadı.

Modern tıpta plasebo

Günümüzde plasebo etkisi, klinik araştırmaların temel bir bileşeni olarak kabul ediliyor. Yeni ilaçların ve tedavilerin etkinliğini değerlendirmek için plasebo kontrollü çalışmalar yaygın olarak kullanılıyor.

Plasebo etkisi örnekleri

Birçok plasebo kontrollü çalışma, şeker haplarının (plasebo) gerçek ağrı kesiciler kadar etkili olabildiğini gösteriyor. Hastalar, şeker hapı aldıklarını bilmeseler de ağrılarının azaldığını bildiriyor.

Plasebo etkisi üzerine yapılan bazı çalışmalar, ilaçların renginin ve tatlarının da hastaların tedaviye olan tepkilerini etkileyebileceği yönünde. Kırmızı veya turuncu hapların uyarıcı, mavi veya yeşil hapların ise sakinleştirici bir etki yarattığına dair bir algı bulunuyor.

Plasebo etkisinden nasıl yararlanabiliriz?

Pozitif zihniyet geliştirme: Pozitif düşünce ve iyimserlik, zihinsel ve fiziksel sağlığımız üzerinde güçlü bir etkiye sahip olabiliyor. Zorluklar karşısında umutlu olmak ve iyileşmeye yönelik bir tutum geliştirmek de plasebo etkisinin olumlu yönlerinden faydalanmamıza yardımcı olabiliyor.

Beklentileri yönetme: Tedaviye başlamadan önce olumlu bir beklenti geliştirmek, tedavinin etkinliğini arttıran adımlardan biri. Ancak gerçekçi beklentiler oluşturmak, hayal kırıklığını en aza indirmek için önemli bir detay.

Stres yönetimi: Stresin sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğunu düşününce stres yönetimi teknikleri, meditasyon, yoga veya derin nefes alma egzersizleri gibi yöntemler, zihin-beden bağlantısını güçlendirerek iyileşmeyi destekleyebiliyor.

Plasebo etkisi hakkında endişeler: Gerçek ve etkili tedavilerin gecikmesine veya göz ardı edilmesine yol açabilir 

Plasebo etkisi, genellikle olumlu yönleriyle öne çıksa da bazı durumlarda zararları da olabiliyor. Plasebo etkisi riskleri arasında en öemlisi, gerçek ve etkili tedavilerin gecikmesine veya tamamen göz ardı edilmesine yol açabilmesi. Bu da etik tartışmaları beraberinde getiriyor.

Hastalar, plasebo tedavisi aldıklarında iyileşme hissedebilirler ancak bu iyileşme genellikle geçici olup altta yatan hastalığın tedavi edilmesini sağlamaz. Özellikle ciddi ve ilerleyici hastalıklarda, zamanında ve etkili tedavi hayati önem taşıyabiliyor. Bu nedenle, plasebo kullanımı, hastanın gerçek tedavi ihtiyaçlarını geciktirebilir ve bu da durumun kötüleşmesine neden olabilir.

Ayrıca plasebo tedavileri maliyetli olabiliyor ve hastaların gereksiz yere para harcamasına yol açabiliyor. Plasebo etkisinin psikolojik boyutu da dikkate alınmalı. Hastalar, plasebo tedavisiyle geçici iyileşme yaşadıktan sonra gerçek durumlarının farkına vardıklarında hayal kırıklığı ve güvensizlik hissedebiliyor.

Bu da hastanın tedaviye olan genel inancını ve motivasyonunu olumsuz etkileyebiliyor. Son olarak, plasebo etkisinin klinik araştırmalarda bir yanılgı kaynağı olabileceği de unutulmamalı. Eğer plasebo gruplarındaki hastalar, gerçek tedavi alan hastalarla benzer iyileşme gösterirse bu, yeni tedavilerin gerçek etkinliğini değerlendirmeyi zorlaştırabiliyor.

Böylelikle araştırmacıların yanıltıcı sonuçlara ulaşmasına ve gerçekten etkili tedavilerin gözden kaçırılmasına neden olabiliyor. Bu nedenle de plasebo etkisinin potansiyel zararları, tıbbi uygulama ve araştırmada dikkatle yönetilmesi gereken önemli bir konu oluyor.

Kaynaklar: Harvard Health Publishing, National Library of Medicine, National Library of Medicine 1, Very Well Mind

İçerisinde plasebo etkisinden örnekler bulabileceğiniz diğer içeriklerimiz:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx