Tapu tahsis dokümanı sahiplerine yönelik düzenleme Resmi Gazete’de

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik“, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, dönüşüm projeleri özel hesabı gelirlerinin elde edilmesine, tahsili ve takibi ile bu hesaba bütçeden aktarılan fiyatların dönüşüm faaliyetleri kapsamında yürütülecek hibe yahut borç verme programlarında kullanılmasına, her türlü imal, mal ve hizmet alımına ait taahhütlere girişilmesine, muhasebeleştirilmesine yönelik metot ve temelleri belirliyor.

Özel hesaba yatırılan paha artış hissesi meblağları, dış finansman kaynaklarından sağlanan krediler ile bu kredilerin kullandırılması sonucunda ilgili kişi yahut kuruluşlarca yapılan geri ödemeler, özel hesaba gelir kaydedilecek.

Bakanlık, özel hesaba aktarılan dış finansman kaynaklarını, bankalar aracılığıyla konut ve işyeri üretim kredisi ile güçlendirme kredisi olarak kullandırabilecek.

YAPI SAHİPLERİNE YAPILACAK SATIŞ BEDELİ EN GEÇ ÜÇ AY İÇİNDE ÖDENECEK

Düzenlemeyle, İmar ve Gecekondu Mevzuatına Karşıt Yapılara Uygulanacak Birtakım Süreçler ve İmar Kanunu kararlarına nazaran tapu tahsis evrakı almış ve bu dokümana temel arsa bedellerini ödemiş olanlardan, ödendi dokümanlarının eksiksiz olarak ibraz edilmesi halinde tapu tahsis dokümanında belirtilen yüz ölçüme ait satış bedeli alınmayacak.

Kadastro parseli iken tapu tahsis evrakı verilen taşınmazların, imar parseli olarak satışlarının yapılması halinde tapu tahsis evrakında belirtilen yüz ölçümünden bölgede uygulanan Düzenleme Paydaşlık Hissesi oranında kesinti yapılacak.

Yapı sahiplerine yapılacak satışlarda, satış bedeli peşin ödenecekse satış bedelinin tamamının, taksitle ödenecek ise satış bedelinin en az dörtte birinin, yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenmesi ve taksitli satışlarda satış kontratı düzenlenmesi mecburi olacak.