Resmi Gazete 1 Eylül 2022 Perşembe | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor…

Yasama kısmı kanunları, yürütme ve yönetim kısmına ait gelişmeler, yargı kısmı kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan 1 Ağustos 2022 tarihli ve 31940 sayılı Resmi Gazete’nin detayları aşikâr oldu.

Peki 1 Ağustos 2022 Perşembe Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları…

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Dayanağına Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5992)

YÖNETMELİKLER

–– Atık Ön Süreç ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Temellerine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Avrasya Üniversitesi Daima Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Heyetinin 31/08/2022 Tarihli ve 11156, 11157, 11158 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 11/5/2022 Tarihli ve 2016/7537 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/5/2022 Tarihli ve 2018/15924 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/5/2022 Tarihli ve 2019/20996 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/6/2022 Tarihli ve 2019/37252 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri