Bakanlıktan ‘Abdi İpekçi Spor Salonu’ açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yerine yapılacak yeni tesise ait açıklama yaptı. Açıklamada “İBB’nin projeyle ilgili kanuna ve hukuka uygun olmadığı argümanı mutlaka gerçek değildir” denildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Abdi İpekçi Spor Salonu ile ilgili açıklama yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) reaksiyon gösterilen açıklamada şöyle denildi:

* “Eski Abdi İpekçi Spor Salonu yerine Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızla birlikte TOKİ eliyle İstanbul’umuza kazandıracağımız her yıl 1 milyondan fazla gencin spor yapacağı Basketbol Gelişim Merkezine ait İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından aktarılan kamuoyunu aldatıcı ve aldatıcı bilgilere dair açıklama yapılmasına muhtaçlık duyulmuştur.

* Abdi İpekçi Spor Salonu 1989 yılında açılmıştır. Gerek fiziki yetersizliği, gerekse İstanbul’da artan memleketler arası spor karşılaşmaları nedeniyle yenisi inşa edilmek üzere dönüşüme tabi tutulmuştur.

YIKIM, İHALE VE İNŞA SÜREÇLERİ ANLATILDI

* 22 bin metrekare yeşil alanı, 10 bin seyirci kapasitesi, ulusal ekip idman alanı ve basketbol müzesi ile Türkiye’nin basketbol üssü olacak yeni Abdi İpekçi Spor Kompleksimize dair projemizin yıkım, ihale ve inşa süreçleri ise şöyle seyretmiştir.

* Zeytinburnu ilçesi Kazlıçeşme Mahallesi’nde yer alan İstanbul Abdi İpekçi Spor Kompleksi Projesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na uygun bir halde TOKİ Başkanlığımızca ihale edilmiştir. Yüklenici firma ile 16.12.2021 tarihinde kontrat imzalanmıştır.

* Her türlü yasal sürecin harfiyen işletildiği proje, İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Müdafaa Bölge Heyeti’nin 11.08.2020 tarih ve 4069 sayılı Kararı ile uygun bulunmuştur.

* Proje konusu taşınmaz 68.800,33 m² yüzölçümlü olup Hazine, Gençlik ve Spor Vilayet Müdürlüğü, Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi hissedarlığındadır. Mevcut arazinin Hazineye ve Zeytinburnu Belediyesi’ne ilişkin payları Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsislidir.

“İBB’NİN ARGÜMANI MUTLAKA YANLIŞSIZ DEĞİL”

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin savlarının tam tersine Büyükşehir Belediyesine ilişkin pay, 01.05.1986 tarihli Encümen Kararı ile 40 yıl müddetliğine Gençlik ve Spor Bakanlığı’na intifa hakkıyla birlikte tahsis edilmiştir. Yani kamu faydası gözeten projelerde kullanımı kanunla desteklenmiştir.

* İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kamuoyuna duyurulduğunun tersine Abdi İpekçi Spor Kompleksi kapsamında, 5366 sayılı ‘Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve 4779 sayılı kanunun ilgili yönetmeliği’ uyarınca Yenileme Şurası tarafından onaylanmış bir projedir. Sonuç olarak İBB’nin projeyle ilgili kanuna ve hukuka uygun olmadığı savı katiyen hakikat değildir.

* Zeytinburnu Belediyesince 27.01.2022 tarih ve 3460 sayılı Yapı Ruhsatı düzenlenerek, işin üretim süreci başlatılmıştır.

* Toplu Konut Yönetimimiz; İstanbul Büyükşehir Belediyesinin projemize karşı yaptığı hukuksuz cezai sürece dair itirazını İstanbul Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Vilayet Müdürlüğüne sunmuştur.

“HERHANGİ BİR YEŞİL ALANIN TAHRİP EDİLMESİ KELAM KONUSU DEĞİL”

* Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Vilayet Müdürlüğü’müzce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının ruhsat iptaline yönelik süreci durdurulmuş, Zeytinburnu Belediyesince düzenlenen Yapı Ruhsatı doğrultusunda iş ve süreçlerin devam edilmesi kararı verilmiştir.

* Bu açıdan İstanbul Büyükşehir Belediyesince kelam konusu iş kapsamında düzenlenen para cezası sürecinin hiçbir türel desteği yoktur, büsbütün kamuoyunu yanıltmak üzere yapılan bir uygulamadır.

* Yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapılan açıklamada tabir edildiği üzere projeyle birlikte rastgele bir yeşil alanın tahrip edilmesi kelam konusu değildir.

* Tam bilakis eski Abdi İpekçi Spor Kompleksinin yıkımından sonra niteliksiz durumda olan parselde 22.000 m2 yeşil alan düzenlemesi yapılmaktadır.

* Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kent ölçeğinde hizmet verecek spor tesisi faaliyetine yönelik devam eden iş kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin projeyi durdurma, mühürleme yahut cezai süreçleri, en hafif tabirle, vazifesi berbata kullanma ve kamu ziyanı teşkil edecek bir uygulamadır.

* Tarihin ve milletin nezdinde en temel kural, milletten alınan yetkiyi millet lehine, millet için kullanmaktır.

“YENİ ALGI OYUNUNA 16 MİLYON İSTANBULLU PRİM VERMEYECEKTİR”

* Hiçbir algı, hakikati gölgeleyemez. İşlemeyen paslanır, hareket etmeyen durağanlaşır, üretmeyen körelir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni salon için ayrılan toprakta üzerine düşen görevleri öbür tüm projelerde olduğu üzere üzerinden aylar geçmesine karşın yerine getirmemektedir, getirememektedir.

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi 68 bin metrekarelik proje alanında yalnızca 2 bin metrekarelik bir kısımda mülkiyet sahibidir. Yeniden bu alan hâlihazırda Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tahsislidir. Tüm bu gerçekliğe karşın İBB idaresinin, kanunlara uygun olmayan durdurma teşebbüsüne, bu yeni algı oyununa 16 Milyon İstanbullu prim vermeyecektir.

* Kanunlarımızın kendisine tanıdığı tüm yetki ve sorumlulukları birinci günden beri yatırımları durdurmaya odaklayan İBB idaresi birebir titizliği ve kararlılığı eser üretmede gösterememektedir.

* Yapıtlarıyla, yaptıklarıyla, ürettikleriyle değil yapamadıklarıyla, durdurduklarıyla, engelledikleriyle gündemde olan kamu sorumluluğu taşıyan hiç kimse, kanunların, maşeri vicdanın ve milletin önüne geçemez.

* Milletimizin bizden beklentisi yapıttır. Olmaz dediğiniz birçok projelerimiz üzere Abdi İpekçi Spor Kompleksi’mizi milletimize armağan edeceğiz. Son 20 yılda spora ve atlete yaptığı binlerce tesislik katkıyla Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız; her türlü mesnetsiz argüman ve palavrayla gayret edecek; Türk sporuna ve genç atletlerimize yönelik çalışmalarımızı artırmaya kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna hürmet ile duyurulur.”